โคลนแอดข้ามบัญชี ยังคงทำได้หรือไม่ ?

ผู้เขียน: แอดมิน วันที่โพสต์: 2022-09-25 17:19:26

โคลนแอดข้ามบัญชีหรือการคัดลอกโฆษณาจากบัญชีหนึ่งไปอีกบัญชีหนึ่งในตัวจัดการโฆษณา

ปัจจุบันยังคงใช้งานได้ดีสำหรับกระบวนการนี้ โดยใช้ฟีเจอร์การส่งออกและการนำเข้า เพื่อดำเนินการดังกล่าว แต่หากเกรงว่าบัญชีใหม่ที่นำเข้าบัญชีโฆษณาไม่แข็งแรงพอ

ควรมีการวอมบัญชีก่อนในเบื้องต้น

วิธีส่งออกโฆษณาจากบัญชีโฆษณาหนึ่งในตัวจัดการโฆษณา:

1. ไปที่ตัวจัดการโฆษณา

2. เลือกโฆษณาที่ต้องการ ตามหมายเลข 1

เลือกเมนูดร็อปดาวน์นี้จะอยู่เหนือแถบ เมนู ส่งออกและนำเข้า ตามหมายเลข 2

เลือกส่งออกเมนูที่เลือกไว้ โดยเลือกส่งออก แล้วเลือกเมนู ที่เลือกไว้  ตามหมายเลข 3

 

3. เลือก "ส่งออก" เพื่อเปิดดร็อปดาวน์แล้วเลือก "ที่เลือกไว้" การดำเนินการนี้จะเป็นการดาวน์โหลดไฟล์ Excel ลงในคอมพิวเตอร์

กดส่งออกเป็น .xlsx  แล้วเลือก ส่งออก

 

4. ไปที่ไฟล์ที่ดาวน์โหลด เปิดไฟล์ Excel ดังกล่าว ที่ดาวน์โหลดขึ้น  แล้วเลือก เปิดใช้งานการแก้ไข

จากนั้นเลือกลบ ข้อมูลดังต่อไปนี้ (ลบข้อมูลไม่ต้องลบหัวข้อ)

  • ID แคมเปญ  (Campaign ID)

  • ID ชุดโฆษณา (Ad Set ID)

  • ID โฆษณา  (Ad ID)

 

5. หลังจากลบข้อมูลแล้ว ให้เลือก บันทักไฟล์ Excel นี้

 

 

วิธีนำเข้าโฆษณาของคุณไปยังบัญชีโฆษณาอื่นในตัวจัดการโฆษณา:

1. เปิดมาที่ ตัวจัดการโฆษณา ของตัวที่ต้องการรับโฆษณา

เลือก การส่งออกนำเข้า ตามหมายเลข 1

เลือก นำเข้าโฆษณา ตามหมายเลข 2

 

2. เลือกนำเข้าไฟล์ Excel  ที่บันทึกไว้

 

 

3. หลังจากนำเข้า บัญชีโฆษณา จะแสดงโฆษณาที่นำเข้า

เลือกไปที่การตรวจสอบและเผยแพร่ ที่มุมขวาบน

 

4. หลังจาก เลือกไปที่การตรวจสอบและเผยแพร่ ที่มุมขวาบน จะแสดงหน้านี้ขึ้น

** หากมีข้อผิดพลาดของชุดโฆษณา ให้แก้ไข โฆษณาตามที่ต้องการ ได้เลย

เลือกเผยแพร่

 

หลังจากนั้น รอ โฆษณาของบัญชีที่รับโฆษณามา เผยแพร่โฆษณา

 

ขึ้นรอตรวจสอบ คือเสร็จสิ้นการโคลนโฆษณาข้ามบัญชี