คู่มือการเข้าสู่ระบบบัญชี Facebook

ผู้เขียน: แอดมิน วันที่โพสต์: 2022-11-25 16:44:37

คู่มือการเข้าสู่ระบบ Facebook ลดการเช็คพ้อย

ขั้นตอนที่ 1 เข้าสู่ระบบผ่าน https://mbasic.facebook.com/ (จำเป็นต้องใช้)

ขั้นตอนที่ 2 เข้าเอารหัส 2FA.Live 

ขั้นตอนที่ 3 ใส่ข้อมูล รหัส2fa เเล้วกดปุ่มสีฟ้า

ขั้นตอนที่ 5 กดปุ่มสีฟ้าดำเนินการต่อ

ขั้นตอนที่ 6 เปลี่ยนภาษา

หลังจากเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วสลับไปยัง facebook.com ใช้งานปกติ