คู่มือการเข้าสู่ระบบบัญชี Facebook

ผู้เขียน: แอดมิน วันที่โพสต์: 2022-11-25 16:44:37

คู่มือการเข้าสู่ระบบ Facebook ลดการเช็คพ้อย

ขั้นตอนที่ 1 เข้าสู่ระบบผ่าน https://mbasic.facebook.com/ (จำเป็นต้องใช้)

 

 

ใส่ UID และ Pass

 

 

ขั้นตอนที่ 2 เข้าเอารหัส 2FA.Live 

 

 

 

ใส่ข้อมูล รหัส2fa เเล้วกดปุ่มสีฟ้า

 

 

 

 

ขั้นตอนที่ 3 นำรหัส2faที่ได้มาใส่ แล้วกดปุ่มสีฟ้าส่งรหัส

 

 

คลิกดำเนินการต่อ

 

 

login สำเร็จแล้ว เปิดอีกแท็ป

 

 

 

ขั้นตอนที่ 4 หลังจากเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว เปิดอีกแท็ป facebook.com ใช้งานปกติ