การล็อคอินด้วย Cookie

ผู้เขียน: แอดมิน วันที่โพสต์: 2023-02-15 09:42:22

การล็อคอินด้วย Cookie นั้นจะลด อัตราการเกิดเช็คพ้อยได้สูง แทบจะไม่มีปัญหา

 

การล็อคอินด้วย Cookie ผ่าน Chrome

ขั้นตอนที่ 1 ติดตั้ง  Chrome Extention  Import Cookie ตามที่เราสะดวก

ขั้นตอนที่ 2 ทำการก็อปปี้ข้อมูลคุ๊กกี้ ที่ได้จากบัญชี แล้ววางแพทเทิร์น ตามรูป

"เมื่อเราใส่ Cookie ตามแพทเทิร์นแล้ว คลิกถูกด้านล่าง "

 

 

การล็อคอินด้วย Cookie ผ่าน Go-Login

ขั้นตอนที่ 1 ใส่ชื่อGo-Login

ขั้นตอนที่ 2 คลิกเลือกCookies

ขั้นตอนที่ 3 เลือกImport Cookies

 

 

 

ขั้นตอนที่ 4 วางCookies ในช่องตามในภาพ

ขั้นตอนที่ 5 คลิกImport

 

ขั้นตอนที่ 6 ขั้นตอนสุดท้าย คลิกCreate ProFile
 

"จากนั้นเข้าใช้งานได้เลย"

 

 

 "แพทเทิร์น Cookies"

 

[ {
"domain": ".facebook.com",
"name": "c_user",
"path": "/",
"value": "100079324449XXX"
},
{
"domain": ".facebook.com",
"name": "datr",
"path": "/",
"value": "GYWAYoa7jm1jKaEtHPfexxxx"
},
{
"domain": ".facebook.com",
"name": "fr",
"path": "/",
"value": "0xSU1nU3dvWRMoMKP.AWWIYZT1BykJfGT9HbMeEdTVX0U.BihDRF.oy.AAA.0.0.BihDRm.AWUfg3IeY0c;sb=RTSEYmNkQWM0NVv_MWdU_iiS;datr=RTSEYnFbcOHzTwMluxxxx"
},
{
"domain": ".facebook.com",
"name": "xs",
"path": "/",
"value": "8%3AUfuyyIdDw4E9dw%3A2%3A1xxxx1335%3A-1%3A-1"
},
{
"domain": ".facebook.com",
"name": "wd",
"path": "/",
"value": "260x420"
}
]

 

 

"สามารถนำคุ๊กกี้ไป Import ใช้งานผ่าน Anti Browser หรือ Chrome Extension ที่ท่านชอบ แต่หากแนะนำ ก็ Go-Login หรือ Multi-Login ก็ได้ "