ติดลิมิต 250 บาท ต่อวัน แก้ไขอย่างไร ?

ผู้เขียน: แอดมิน วันที่โพสต์: 2023-03-07 10:23:56

ติดลิมิต 250 บาท ต่อวัน แก้ไขอย่างไร ?

การติดลิมต 250 วัน ของบัญชีโฆษณา Facebook เป็นเรื่องที่สามารถเกิดขึ้นได้โดยทั่วไป แต่ส่วนใหญ่แล้วโดยรวม ขึ้นอยู่ที่ พฤติกรรมการใช้งานบัญชีโฆษณาของเราเอง

กรณีที่เกิดขึ้นได้ 
1. การเซ็ตโฆษณาแคมเปญ นั้นๆ

การเซ็ตโฆษณาแคมเปญนั้นๆ หากแคมเปญถูกเผยแพร่ออกไปแล้ว แคมเปญผิดกฎของทาง facebook ลิมิตการตัดจ่ายสามารถตัดที่ 250 บาทต่อวันได้ ซึ่งนั่นหมายถึง facebook บังคับที่จะให้เราเริ่มทำโฆษณาใหม่ เริ่มการตัดจ่ายใหม่ โดยเริ่มที่ 250 บาทต่อวันเป็นลลิมตทั่วไป ของการใช้งานบัญชีโฆณาใหม่

 

2. บัตรที่ใช้ในการตัดจ่ายโฆษณา

หากบัตรที่ใช้งานการตัดจ่ายโฆษณานั้นเป็นบัตรเสมือน หรือบัตรผ่านการใช้งานมาแล้วหลายบัญชี มีโอกาสที่แคมเปญชองการโฆษณานั้น ตัดจ่ายที่ 250 บาทต่อวัน

แก้ไขด้วย การเปลี่ยนไปใช้บัตรใหม่

 

3. มีการเปลี่ยนสกุลเงินของบัญชีโฆษณา

ในการเปลี่ยนสกุลเงินแ่ต่ละรอบ ทาง facebook จะมีให้ปรับไปใช้บัญชีโฆษณาใหม่นั่นหมายถึงเราเริ่มที่จะโฆษณาแคมเปญของเราที่บัญชีโฆษณาใหม่ การตัดจ่ายลิมิต 250 บบาทต่อวัน จึงเกิดขึ้นได้เช่นกัน

 

แก้ไขด้วย การเปลี่ยนสกุลเงินกลับเพื่อตัดจ่าย

จะเห็นได้ว่า การตัดลิมิตที่ 250 บาทต่อวันนั้นถือเป็นค่าเริ่มต้นของบัญชีโฆษณาใหม่หากทำผิดกฎหรือเริ่มใช้งานบัญชีโฆษณาใหม่นั้นการตัดลิมิต 250 บาทต่อวันนั้นก็สามารถเกิดขึ้นได้เช่นกัน หาทางแก้เพิ่มเติมกันต่อไป