เพิ่มบุคคล ผ่านบัญชีธุรกิจ

ผู้เขียน: แอดมิน วันที่โพสต์: 2022-09-08 16:13:20

เพิ่มบุคคล ผ่านบัญชีธุรกิจ

เป็นตัวอย่างการเพิ่มบุลคลเข้าบัญชีธุรกิจ เนื่องจากมีบางบัญชีที่ไม่สามารถเพิ่มบุคคลเข้าได้ จึงต้อง เพิ่มบัญชีผ่านทางบัญชีธุรกิจแทน

1. กดเข้าบัญชีโฆษณา >> เลือกการตั้งค่าธุรกิจ

2. เลือกเพิ่ม " เพิ่มผู้คน "   เพื่อใช้บัญชีธุรกิจเข้าควบคุมบัญชีนั้นๆ  จากนั้นกดเลือก  "เพิ่ม"


**หากต้องการเพิ่มควบคุมเพียงบัญชีโฆษณา ให้เลิอก เพิ่มบัญชีโฆษณา

 

3. นำเมลของบัญชีที่ต้องการเพิ่มมาใส่ เเละเลือกการเปิดสิทธิ์ระดับผู้ดูแล >>> จากนั้นกด ถัดไป

4. เข้าเมลของบัญชีที่ต้องการเพิ่ม จากนั้นคลิกข้อความในเมล เพิ่มชื่อรับสิทเข้าถึงบัญชีธุรกิจนั้นๆ เป็นอันเสร็จสิ้น